Rocznik naukowy

Availability: freely accessible
Homepage(s): http://www.awf.gda.pl/index.php?id=661
Fulltext available since: Volume 18 (2008)
Publisher: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Je̜drzeja Śniadeckiego w Gdańsku Wydawn. Uczelniane AWFiS
ZDB-ID: 2698354-0
Subject(s): Sports Science
E-ISSN(s): 1730-7953
P-ISSN(s): 1730-7953
Appearance: Fulltext, online and print
Costs: free of charge