Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy / Nauki o Edukacji

Availability: freely accessible
Homepage(s): http://www.kpsw.edu.pl/nauka-i-rozwoj/rocznik-naukowy-k...
Fulltext available since: Volume 3 (2008)
Moving Wall: Not the current volume
Publisher: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
ZDB-ID: 2699058-1
Subject(s): Education
E-ISSN(s): 1896-5903
Appearance: Fulltext, online and print
Costs: free of charge