Revista Tradumàtica

Availability: freely accessible
Homepage(s): https://revistes.uab.cat/tradumatica http://www.fti.uab.es/tradumatica/revista/hemeroteca.ht...
Fulltext available since: (2001)
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Traducció i d'Interpretació
ZDB-ID: 2155444-4
Subject(s): Linguistics and Literary Studies
E-ISSN(s): 1578-7559
Appearance: Fulltext, online and print
Costs: free of charge
Comment: Traducció i tecnologies de la informació i la comunicació