Zhong guo gan ran kong zhi za zhi = Chinese Journal of Infection Control

Verfügbarkeit: Nicht zugänglich.
Homepage(s): https://www.airitilibrary.com/Publication/PublicationIn...
Volltext online seit: Jg. 4 (2005)
ZDB Nummer: 2469749-7
Fachgruppe(n): Medizin
P-ISSN(s): 1671-9638
Form: Volltext, Online und Druckausgabe
Kosten: kostenpflichtig