International Journal of Microbiology Research

Verfügbarkeit: frei zugänglich
Homepage(s): https://bioinfopublication.org/pages/journal.php?id=BPJ...
Volltext online seit: Jg. 1 , H. 1 (2009)
Verlag: Bioinfo Publications
ZDB Nummer: 2578555-2
Fachgruppe(n): Biologie
E-ISSN(s): 0975-9174
P-ISSN(s): 0975-5276
Form: Volltext, Online und Druckausgabe
Kosten: kostenlos
Bemerkung: Open access journal