Rocznik naukowy

Verfügbarkeit: frei zugänglich
Homepage(s): http://www.awf.gda.pl/index.php?id=661
Volltext online seit: Jg. 18 (2008)
Verlag: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Je̜drzeja Śniadeckiego w Gdańsku Wydawn. Uczelniane AWFiS
ZDB Nummer: 2698354-0
Fachgruppe(n): Sport
E-ISSN(s): 1730-7953
P-ISSN(s): 1730-7953
Form: Volltext, Online und Druckausgabe
Kosten: kostenlos