Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy / Nauki o Edukacji

Verfügbarkeit: frei zugänglich
Homepage(s): http://www.kpsw.edu.pl/nauka-i-rozwoj/rocznik-naukowy-k...
Volltext online seit: Jg. 3 (2008)
Moving Wall: Nicht der aktuelle Jahrgang
Verlag: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
ZDB Nummer: 2699058-1
Fachgruppe(n): Pädagogik
E-ISSN(s): 1896-5903
Form: Volltext, Online und Druckausgabe
Kosten: kostenlos