Metrologie : revista Institutului Naţional de Metrologie şi a Biroului Român de Metrologie Legală : the Journal of the National Institute of Metrology and of the Romanian Bureau of Legal Metrology

Verfügbarkeit: frei zugänglich
Homepage(s): http://www.inm.ro/en/?page=metrologie-revue http://www.inm.ro/ro/?page=revista-metrologie
Volltext online seit: Jg. 53 (2006)
Verlag: Editura AGIR
ZDB Nummer: 2860181-6
Fachgruppe(n): Elektrotechnik, Mess- und Regelungstechnik
E-ISSN(s): 1220-546X
Form: Volltext, nur online
Kosten: kostenlos
Bemerkung: Ab 2011 e-only.