Tijdschrift voor Psychotherapie

Verfügbarkeit: Nicht zugänglich.
Homepage(s): http://vb23.bsl.nl/frontend/index.asp?custom_product_id... http://link.springer.com/journal/12485
Volltext online seit: (1992)
Verlag: Bohn Stafleu van Loghum
ZDB Nummer: 2114774-7
Fachgruppe(n): Psychologie
E-ISSN(s): 1876-5637
P-ISSN(s): 0165-1188
Form: Volltext, Online und Druckausgabe
Kosten: kostenpflichtig
Bemerkung: Kosten für den Online-Zugriff gestaffelt und abhängig von der Anzahl der Nutzer Informatie over nieuwe ontwikkelingen in de psychotherapie in binnen- en buitenland, over opleidingen, over wetenschappelijk onderzoek, over casuïstiek, over boeken en congressen. Spreekbuis bij uitstek van de professionele psychotherapie in Nederland en Vlaanderen. Medium voor kennisname van bevindingen en inzichten, standpunten en methoden. Stimulans voor de discussie tussen psychotherapeuten. Forum voor alle serieuze stromingen binnen en opvattingen over de psychotherapie.
  Liste der teilnehmenden Institutionen, die Volltextzugriff bieten.