Slavica Slovaca (1997-)

Verfügbarkeit: frei zugänglich
Homepage(s): http://www.slavu.sav.sk/casopisy/slavica.php
Volltext online seit: Jg. 32 (1997)
Verlag: Slavistický Ustav Jána Stanislava Slovenskej Akadémie Vied
ZDB Nummer: 2057234-7
Fachgruppe(n): Slavistik
E-ISSN(s): 1336-2364
P-ISSN(s): 0037-6787
Form: Volltext, Online und Druckausgabe
Kosten: kostenlos