Journal of Computer Science

Verfügbarkeit: frei zugänglich
Homepage(s): http://thescipub.com/jcs
Volltext online seit: Jg. 1 , H. 1 (2005)
Verlag: Science Publications
ZDB Nummer: 2179200-8
Fachgruppe(n): Informatik
E-ISSN(s): 1552-6607
P-ISSN(s): 1549-3636
Form: Volltext, Online und Druckausgabe
Kosten: kostenlos
Bemerkung: Open access journal.