Kultura Slova

Verfügbarkeit: frei zugänglich
Homepage(s): https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/ https://www.juls.savba.sk/
Volltext online seit: Jg. 28 , H. 1 (1994)
Verlag: Slovenská akadémia vied
ZDB Nummer: 2255183-9
Fachgruppe(n): Slavistik
P-ISSN(s): 0023-5202
Form: Volltext, Online und Druckausgabe
Kosten: kostenlos
Bemerkung: slowakisch,1967-1992 nur Inhaltsverzeichnis
im Druck vorhanden:
(Quelle: ZDB)

Titel: Kultura slova : populárnovedny časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu ; orgán Jazykovedného ústavu L'udovíta Štúra SAV a Jazykového Odboru Matice Slovenskej

Bestand: 1.1967 - 50.2016

Grundsignatur: KA 3864 Magazin: 86-7-501

Standort: Leipzig UB // HB/FH/Standortsignatur: 86-7-501

Informationen zur Verfügbarkeit: Informationen zur Verfügbarkeit